How to organize DNG in sub-folders?

  Trả lời

  You can use our software Contenta DNG Converter to organize thousands of DNG in sub-folders. Download now

  Step 1: Select your DNG photos

  Click on the Add Photos button and select from your computer the DNG photos you wish to organize. Then click the ‘Next’ button.

  Step 2: Organize your DNG photos

  Go the Subfolders tab and choose a template. If you decide to clone the current organization, you will be able to keep the current sub-folder organization. Click Start! and your photos will be organized in the corresponding subfolders.
Định dạng DNG
Công ty Adobe
Mô tả Các Phủ định kỹ thuật số (DNG) là một tập tin định dạng RAW hoàng gia miễn phí được thiết kế hình ảnh định dạng của Adobe Systems
Lợi ích Đây là một phản ứng từ các phần mềm Adobe cho nhu cầu thống nhất cho một máy ảnh nguyên định dạng tệp tin. Phủ định kỹ thuật số được tính dựa trên tiff / EP mandates định dạng và sử dụng các siêu dữ liệu.
Drawbacks kích thước lớn. Không nhiều chương trình xử lý nó
Siêu dữ liệu xử lý XMP, IPTC hay EXIF

Contenta DNG Converter

DNG chuyển đổi và chế biến
Sự giản dị của bạn Fingertip

Download site #1 : Los Angeles, USA
Download site #2 : Near you worldwide

Download site #1 : Los Angeles, USA
Download site #2 : Near you worldwide

Download Contenta DNG Converter 6.6 2016/05/24

"Trong cần phải chuyển đổi những ảnh này ngày hôm nay nó đã được một đạo để tìm phần mềm của bạn. Cảm ơn!"
  1. Easy to use. You're done in just a few easy steps.
  2. Very fast. Optimized for multi-core processors and use native code when performance matters.
  3. In control. Visualize final quality and size seemlessly.
  4. Efficient. Focus on your task and get it done.
  5. Frequently updated.
  6. Free and great support by email.
  7. Inexpensive.
  8. Totally risk free. Evaluate it during 30 days. Free.
  9. After purchase, you have a 30-day money back guarantee. No questions asked.
30 day money back guarantee Buy Contenta DNG Converter
30 day trial System Requirements Documentation
Download the free trial of Contenta DNG Converter for Windows title= Download the free trial of Contenta DNG Converter for Mac Os X title=
CanonNikonPanasonic
PENTAXSONYOLYMPUS
FUJIFILMLeica Camera AGRICOH
ZOPOSAMSUNGWestover Scientific
CASIOLEICAHasselblad
NokiaSIGMAEpson
Phase OneAeryon Labs Incwww.marzecino.com
HPOPPOSinar Photography AG
DJICarl ZeissApple
Sinar AGPIEKONICA MINOLTA
HTCODYSSEY 7Q RECORDERKodak
RIMPlustekHasselblad/Imacon
XiaomiSEITZ PHOTOTECHNIKSINAR

1. Installation

Install on Windows
Install on Mac Os X
Register

2. Documentation


Download the Windows help
Download the Mac help